Gminne Centrum Informacji rozpoczęło swoją działalność 15 grudnia 2003 roku. Zostało utworzone staraniem Samorządu Gminy Narewka i dofinansowaniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej „Pierwsza Praca”.

    

Pracownia zlokalizowana jest w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Narewce ul. Nowa 3A i wyposażona w 5 stanowisk komputerowych oraz urządzenia biurowe.

Obecnie pracownia zachowując swą pierwotną nazwę, funkcjonuje między innymi jako kawiarenka internetowa.

 

Stanica Kajakowa ul. Hajnowska 33, 17-220 Narewka tel. 85/ 68-58-062, e-mail: stanica-narewka@o2.pl

Realizacja: